ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Classroom Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
 
   
  ข่าวประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
     
หัวข้อประกาศ :   การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบCMS
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานทะเบียนเรียน
     
ลงประกาศโดย :   Mr.Admin Administrator
     
ประกาศวันที่ :   23 พฤศจิกายน 2558
     
ข้อความประกาศ :