ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Class Room Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบจัดการชั้นเรียน
     
รหัสผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
security code :   a29522
ใส่ security code :  
 
 
     
     
 
  อาจารย์ที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการส่งเกรด กรุณาแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเบอร์โทร 0984025595 คุณฉัตรชัย กาสี(เก่ง)
  [กำหนดการลงทะเบียนภาคปกติ 2559]   [กำหนดการลงทะเบียนภาคพิเศษ 2/2559]   [กำหนดการส่งเอกสาร มคอ.ปีการศึกษา 2559 ]