ระบบจัดการชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Classroom Management System
 
 
© 2010 http://www.vru.ac.th All Right Reserved. @MIS Project
 
 
 
เข้าสู่ระบบจัดการชั้นเรียน
     
รหัสผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
security code :   09e7c6
ใส่ security code :  
 
 
     
     
 
  อาจารย์ที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการส่งเกรด กรุณาแจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเบอร์โทร 098-902-0111 คุณฉัตรชัย กาสี(เก่ง)
  [กำหนดการลงทะเบียนภาคปกติ ]   [กำหนดการลงทะเบียนภาคพิเศษ ]   [กำหนดการส่งเอกสาร มคอ. ]